Οι παραπάνω χρόνοι είναι σε UTC, για την σωστή ώρα Ελλάδος προσθέστε +3 ώρες!
Το παρόν δεν αποτελεί επίσημα περάσματα και τελικούς χρόνους του αγώνα. Οι τελικοί χρόνοι θα ανακοινωθούν απο την ιστοσελίδα της διοργάνωσης.#runOclock - #highland