Οι παραπάνω χρόνοι αφορούν τα περάσματα των δρομέων απο τα συγκεκριμένα σημεία καθώς και την ώρα τερματισμού τους.
Τα τελικά αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην σελίδα της διοργάνωσης με τον τερματισμό και του τελευταίου!


#runOclock - #verticalrun - La version NOIRE