Οι παραπάνω χρόνοι είναι σε UTC, για την σωστή ώρα Ελλάδος προσθέστε +3 ώρες! Το παρόν δεν αποτελεί επίσημα περάσματα και τελικούς χρόνους της διοργάνωσης. Οι τελικοί χρόνοι θα ανακοινωθούν απο την ιστοσελίδα της διοργάνωσης Frozen Peaks.


#runOclock - #panorama