Οι παραπάνω χρόνοι αφορούν τα περάσματα των δρομέων απο τα συγκεκριμένα σημεία καθώς και την ώρα τερματισμού τους.
Δεν έχουν σχέση με την τελική κατάταξη τους καθώς ο κάθε δρομέας έχει διαφορετική ώρα εκκίνησης.
Τα τελικά αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην σελίδα της διοργάνωσης με τον τερματισμό και του τελευταίου!


#runOclock - #verticalRUN